Aktywności

Raporty Green Poland .tech

Think Tank

Eksperci Think Tanku Green Poland .tech, dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, publikując raporty badawcze oraz uczestnicząc w otwartej debacie publicznej tworzą organizację non-profit, u której podstaw leży budowa kompetencji i wiedzy wszystkich zainteresowanych.

Green Poland .tech

Misją Think Tanku Green Poland .tech jest zaproponowanie konstruktywnych zmian i rozpoczęcie dialogu na temat kierunków zmian polskiego prawa, które będą dostosowane do idei zrównoważonego rozwoju technologii, wykorzystywania zielonej energetyki oraz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych. Innymi słowy, Green Poland .tech chce być siłą napędową zmian w polskim prawie, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój, zieloną energię i ochronę środowiska. Zespół chce prowadzić dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z twórcami polityki i opinią publiczną, w celu identyfikacji i poparcia zmian, które pomogą osiągnąć te cele. Zdajemy sobie również sprawę z znaczenia uwzględnienia społecznych skutków tych zmian i starają się zapewnić, aby proponowane zmiany prawne były sprawiedliwe i inkluzywne. Ogólnym celem Green Poland .tech jest promowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego wykorzystania technologii, energii i zasobów naturalnych, dla korzyści społeczeństwa i środowiska.

 

 

 

Think Tank Green Poland .tech

Up