Aktywności

Think Tank

Think Tank Obywatelski

Nasz think tank zajmuje się szeroko pojętą ekologią, dostawami energii, pozyskiwaniem jej zarówno ze źródeł odnawialnych jak i paliw kopalnych. Główną działalnością think tanku będzie wykorzystywanie metod badawczych do rozwiązywania problemów praktycznych z jakimi borykają się organy władzy publicznej. Prowadzimy prace badawcze w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem prawników, ekologów, urzędników, socjologów, ekonomistów i praktyków (osób pracujących m.in. w sektorze energetyki). Na podstawie wspólnej pracy opracowujemy raporty oraz założenia zmian legislacyjnych zawierających postulaty określonych zmian w przepisach w zakresie ochrony środowiska i energetyki. Powstałe dokumenty zostają przesyłane do władz centralnych, władz samorządowych, instytucji oraz NGO działających w tych obszarach. W taki sposób chcemy zaproponować rozwiązania na wiele problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Główne badane obszary:

  1. Czyste lasy i parki
  2. Bezpieczeństwo energetyczne (OZE i Atom)
  3. Przyjazna urbanizacja
  4. Zmiana konstytucji w kontekście ekologii
  5. Edukacja ekologiczna

 

Obszary działalności think tanku są przedstawiane i promowane w social mediach, stronie internetowej oraz forum internetowym. Są to ogólnodostępne miejsca dostępne online do debaty społecznej oraz transferu wiedzy. Dzielimy się pracami think tanku oraz dajemy możliwość społeczeństwu recenzji naszych działań. Forum internetowe jest otwarte na nowe zagadnienia do dyskusji tak, aby pełniły swoją rolę i poruszały nowe zagadnienia w celu opracowania rozwiązań kolejnych problemów społecznych. Uważamy, że think tanki stanowi szansę dla państwa i samorządu terytorialnego. Wspólnie we współpracy z ekspertami jesteśmy kuźnią idei i koncepcji, których wraz ze zmianami klimatycznymi, społecznymi i ekonomicznymi ciągle potrzeba. Think tank jest źródłem wiedzy, na którą zawsze będzie zapotrzebowanie. Dlatego chcemy się przyczynić do rozwoju sektora think tanków obywatelskich w Polsce.

Up