Aktywności

NASZE STANOWISKO: jesteśmy przeciwni zakazowi rejestracji aut spalinowych w 2035

Rada Europy przyjęła kontrowersyjne rozporządzenie, które zakazuje po 2035 roku sprzedaży samochodów emitujących CO2. Jednakże, w naszym przekonaniu, takie rozwiązanie wpłynie negatywnie na polską gospodarkę oraz kieszeń polaków.

Rozporządzenie to jest zbyt szybkie i radykalne. Wymagałoby to ogromnych nakładów finansowych ze strony producentów samochodów oraz konsumentów, którzy musieliby wymienić swoje stare samochody na nowe, elektryczne pojazdy. W efekcie, takie zmiany mogą znacząco wpłynąć na polską gospodarkę, która jest wciąż w trakcie rozwoju.

Wprowadzenie tak szybkiego zakazu rejestracji aut spalinowych może spowodować także wzrost cen samochodów, co oznacza, że kieszeń polaków zostanie dotknięta negatywnie. Wielu Polaków nie będzie w stanie pozwolić sobie na zakup nowego, elektrycznego samochodu, co może doprowadzić do ograniczenia ich mobilności oraz uniemożliwić im dostęp do pracy czy edukacji.

Stowarzyszenie uważa, że zamiast wprowadzać tak szybki zakaz rejestracji aut spalinowych, powinniśmy skupić się na rozwijaniu technologii, które pozwalają na ograniczanie emisji CO2. Należy wspierać producentów samochodów w rozwoju bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak hybrydy lub samochody zasilane gazem ziemnym. W ten sposób możemy uniknąć nagłych zmian, które mogą znacząco wpłynąć na polską gospodarkę i kieszeń polaków.

Zakaz rejestracji aut spalinowych po 2035 roku jest zbyt szybki i radykalny. Wprowadzenie takiej zmiany może mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę oraz kieszeń polaków. Stowarzyszenie uważa, że powinniśmy skupić się na rozwijaniu technologii, które pozwalają na ograniczanie emisji CO2 oraz wspierać producentów samochodów w rozwoju bardziej ekologicznych rozwiązań. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć długotrwałe i trwałe zmiany w naszej polityce klimatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Up