Aktywności

Polityka klimatyczna Polski

 • Autor
  Posty
 • Aktywista
  Aktywista

  Polityka klimatyczna Polski to zestaw działań i strategii rządu mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałanie zmianom klimatu i dostosowanie kraju do ich skutków.

  W ostatnich latach polityka klimatyczna Polski skupiła się na stopniowym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększaniu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, modernizacji przemysłu i ochronie zasobów naturalnych.

  W 2020 roku rząd Polski przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, modernizację przemysłu i transportu, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ochronę zasobów naturalnych. W ramach tej strategii Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, co oznacza, że emisje gazów cieplarnianych będą równe lub mniejsze od pochłaniania ich przez naturalne zasoby.

  Jednym z narzędzi, które Polska wykorzystuje do osiągnięcia swoich celów klimatycznych, jest system handlu uprawnieniami do emisji. W ramach tego systemu, przedsiębiorstwa muszą posiadać odpowiednią liczbę uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku przekroczenia limitów, są zobowiązane do kupienia dodatkowych uprawnień lub do przeprowadzenia działań redukcyjnych.

  Polska jest również zaangażowana w międzynarodowe porozumienia klimatyczne, takie jak Porozumienie Paryskie, w ramach którego kraje zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałania zmianom klimatu.

  Mimo postępu w dziedzinie polityki klimatycznej, Polska nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i przystosowaniem kraju do zmian klimatu. Wymaga to dalszych działań rządu, w tym inwestycji w nowoczesne technologie, rozwijania energetyki odnawialnej oraz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Musisz być zalogowany, aby odpowiedzieć na ten temat.

Up