Aktywności

CCS

 • Autor
  Posty
 • Aktywista
  Aktywista

  Carbon Capture and Storage (CCS) to technologia, która ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery poprzez jego odseparowanie i przechowywanie w podziemnych zbiornikach.

  Proces CCS składa się z trzech głównych etapów:

  Odseparowanie CO2 z gazów spalinowych – proces ten może odbywać się poprzez zastosowanie różnych metod, takich jak absorpcja, adsorpcja lub membranowe oddzielanie gazów.

  Transport CO2 do miejsca składowania – po odseparowaniu CO2, konieczne jest przetransportowanie go do miejsca składowania. Może to odbywać się w różny sposób, w zależności od lokalizacji źródła emisji i miejsca składowania, np. rurociągami lub cysternami.

  Składowanie CO2 w podziemnych zbiornikach – CO2 jest przechowywany w specjalnie zaprojektowanych i zabezpieczonych podziemnych zbiornikach, takich jak wypłukiwane złoża solne lub pustki po eksploatacji ropy i gazu ziemnego.

  Technologia CCS jest uważana za jedno z rozwiązań walki z globalnym ociepleniem, ponieważ pozwala na redukcję emisji CO2 do atmosfery, której nadmiar jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych. Jednakże, jej skuteczność oraz ekonomiczna opłacalność są kwestionowane przez niektórych naukowców i ekspertów z powodu złożoności procesu oraz wysokich kosztów implementacji.

  filip367
  filip367

  CCS jest technologią, która budzi wiele kontrowersji i wciąż wymaga dalszych badań, aby ocenić jej skuteczność i zrównoważoność.

  Technologia Carbon Capture and Storage (CCS) polega na wyłapywaniu dwutlenku węgla (CO2) emitowanego przez przemysł i składowaniu go w geologicznych formacjach pod ziemią. Pomimo swojego potencjału w redukcji emisji CO2, CCS jest krytykowany z różnych powodów, w tym:

  Koszty – budowa instalacji CCS jest bardzo kosztowna, co oznacza, że ​​jest to ekonomicznie nieopłacalne w porównaniu z innymi alternatywnymi źródłami energii.
  Bezpieczeństwo – składowanie CO2 w geologicznych formacjach może powodować trudne do przewidzenia i niebezpieczne efekty uboczne, takie jak trzęsienia ziemi, wycieki i skażenie wód gruntowych.
  Skuteczność – nie jest jasne, jak skutecznie CCS może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, ponieważ proces ten wymaga znacznej ilości energii i ma ograniczoną zdolność do przechwytywania i składowania CO2.
  Zrównoważony rozwój – niektórzy krytycy twierdzą, że CCS jest tylko sposobem na przedłużenie życia sektora węglowego i nie stanowi długoterminowego rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju.
  Zależność od paliw kopalnych – CCS wymaga stałego dostępu do dużych ilości paliw kopalnych, takich jak węgiel, aby działać, co może prowadzić do utrzymywania się zależności od tych źródeł energii.

  misiek23
  misiek23

  No cóż, CCS to taka technologia, która wzbudza sporo emocji i spórów. Chodzi o to, że łapie się dwutlenek węgla, który wydobywa przemysł i chowa się go pod ziemią. Brzmi fajnie, bo może pomóc w ograniczeniu emisji CO2, ale są też swoje „ale”.

  Po pierwsze, budowa tych instalacji to kosmiczne pieniądze, więc nie zawsze się to opłaca. Po drugie, może to powodować różne niebezpieczne rzeczy, jak trzęsienia ziemi czy wycieki.

  Po trzecie, nie do końca wiadomo, na ile skuteczne to jest w walce z emisjami, bo potrzeba dużo energii, żeby złapać i schować CO2.

  Po czwarte, niektórzy uważają, że to tylko sposób na przedłużenie życia przemysłowi węglowemu, a nie na prawdziwie zrównoważony rozwój.

  No i na koniec, żeby to działało, trzeba cały czas dostarczać dużo paliw kopalnych, co trochę koliduje z ideą odchodzenia od nich.

  Krótko mówiąc, CCS to taki temat, który trzeba jeszcze solidnie przeanalizować.

Musisz być zalogowany, aby odpowiedzieć na ten temat.

Up