Aktywności

Odpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

StartForumSłowniczek ekologicznyOtwarta lista pojęć ekologicznychOdpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

misiek23
misiek23

Anaerobowa fermentacja – proces przemiany materii w warunkach braku tlenu, w wyniku którego powstaje biogaz.
Akwakultura – hodowla organizmów wodnych, w tym ryb, krewetek czy skorupiaków.
Agroekonomia – dziedzina nauki zajmująca się badaniem aspektów ekonomicznych związanych z produkcją rolno-spożywczą.
Antropocen – epoka geologiczna, której charakterystyczną cechą jest wpływ człowieka na środowisko naturalne.
Adaptacja klimatyczna – dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych w celu minimalizacji ryzyka.
Acidobaza – parametr charakteryzujący kwasowość lub zasadowość środowiska.
Antropogeniczny wpływ klimatyczny – wpływ człowieka na zmiany klimatu, w tym emisja gazów cieplarnianych.
Agroinżynieria – dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i implementacją systemów rolniczych.
Agroekoturystyka – forma turystyki, która polega na zwiedzaniu terenów wiejskich i poznawaniu kultury oraz tradycji lokalnych społeczności.
Aktywne transporty – forma transportu, która wykorzystuje siłę mięśni człowieka lub zwierząt, np. rower, hulajnoga, piesza wędrówka.
Aglomeracja miejska – duże skupisko ludności i infrastruktury miejskiej, które generuje wiele problemów związanych z ochroną środowiska.
Agroekologia krajobrazu – nauka zajmująca się badaniem wpływu systemów rolniczych na krajobraz.
Antroposfera – część środowiska naturalnego, którą kształtuje działalność człowieka.
Adopcja technologii – wprowadzenie nowych technologii lub procesów produkcyjnych w celu poprawy jakości i wydajności produkcji.
Agrogeochemia – nauka zajmująca się badaniem interakcji między glebą a składnikami chemicznymi stosowanymi w produkcji rolnej.
Aktywność biologiczna – zdolność organizmów żywych do wykonywania pracy fizjologicznej, takiej jak oddychanie, fotosynteza czy trawienie.
Agroforestry – system produkcji rolniczej, który łączy uprawy roślinne z hodowlą drzew w sposób zrównoważony.
Agroenergetyka – produkcja energii odnawialnej z wykorzystaniem surowców pochodzących z produkcji rolnej.
Agroekonomika – nauka zajmująca się analizą ekonomiczną produkcji rol

Up