Aktywności

Odpowiedz: CCS

filip367
filip367

CCS jest technologią, która budzi wiele kontrowersji i wciąż wymaga dalszych badań, aby ocenić jej skuteczność i zrównoważoność.

Technologia Carbon Capture and Storage (CCS) polega na wyłapywaniu dwutlenku węgla (CO2) emitowanego przez przemysł i składowaniu go w geologicznych formacjach pod ziemią. Pomimo swojego potencjału w redukcji emisji CO2, CCS jest krytykowany z różnych powodów, w tym:

Koszty – budowa instalacji CCS jest bardzo kosztowna, co oznacza, że ​​jest to ekonomicznie nieopłacalne w porównaniu z innymi alternatywnymi źródłami energii.
Bezpieczeństwo – składowanie CO2 w geologicznych formacjach może powodować trudne do przewidzenia i niebezpieczne efekty uboczne, takie jak trzęsienia ziemi, wycieki i skażenie wód gruntowych.
Skuteczność – nie jest jasne, jak skutecznie CCS może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, ponieważ proces ten wymaga znacznej ilości energii i ma ograniczoną zdolność do przechwytywania i składowania CO2.
Zrównoważony rozwój – niektórzy krytycy twierdzą, że CCS jest tylko sposobem na przedłużenie życia sektora węglowego i nie stanowi długoterminowego rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju.
Zależność od paliw kopalnych – CCS wymaga stałego dostępu do dużych ilości paliw kopalnych, takich jak węgiel, aby działać, co może prowadzić do utrzymywania się zależności od tych źródeł energii.

Up